ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Some experts are in belief that the consequences of overeating are as serious as smoking. For that reason, the government  should prohibit food advertisements at the same level of cigarettes advertisements. This essay below will discuss why overeating is unhealthy and I completely agree with this idea.

I strongly believe that the advertising of food ought to be forbidden because of 2 main reasons. First for most, it is seriously bad for our health. Thanks to the convenience of fast food, more and more families tend to use it rather than cooking at home by themselves. That kind of food will lead to lots of dangerous diseases such as blood pressure, high cholesterol, obesity, etc. For example, an increasing number of teenagers have obesity because they meet their eating needs or control their feelings by eating junk food with high energy in a day.  

The second reason is overeating may waste an amount of unnecessary food, which means the rich resume too much food, the poor do not have food to eat. That will make the decrease in financial nations. For instance, a variety of youtubers and vloggers, nowadays, join challenges on Youtube to earn money from viewers by eating large amounts of food at the same time, which is inessential for their physical health but not enough for poor people. 

To sum up, I totally claim that because of the same detrimental effect on health between overeating and smoking such as making some bad diseases and wasting food, food advertisements should be banned.   

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...