ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Nowadays, English has become very popular language all over the world, so many English Club are created, expecially Speaking English Club, because it has a lot of benefit. Firstly, when secondary students take part in there, it can help develop student’s English skills. By talking in English with new friends in the club, students will have great time to sharpen their english skills in a total english environment. Secondly, secondary students also have many benefit from joining an English Speaking club by gaining problem solving, presetning ideas and presenting skills. Many english club holders design some different and interesting activities included; discussion, presentation and debate in order to stimulate student’s participation. Beside that, students will learn to work in groups and gradually become a good team player by participating in these activities. Thirdly, in many club always have many topics so as to students discussion about them, that help students have more knowledges, have more new vocabularies, improve their grammars, so on… Lastly, secondary students can use English to communicate more effiently, not only that after they join in the club they also can communicate with foreigner more fluently and easier to understand what are the foreigner talking about. In short, Speaking English Club brings back a lot of benefits to secondary students so if student want to improve their English skills and speak English well they should to take part in there.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, since English has become a very popular language all over the world, many English clubs are created, especially English Speaking Club, because of its benefits hoặc because it is beneficial. Firstly, when secondary students take part in these clubs, it can help to improve students' English skills. By talking in English with new friends in the club, students will have a great oppoturnity to sharpen their English skills in a total English environment. Secondly, secondary students also have many benefit from joining an English Speaking club by gaining problem-solving and presenting skills. Many English club holders design some different and interesting activities, including discussion, presentation and debate in order to stimulate student’s participation. Besides, students will learn how to work in groups and gradually become a good team player by participating in these activities. Thirdly, in many clubs, there are always many topics so the students can have discussions about them, which can help students widen (nên dùng đa dạng từ, không nên dùng have hết, sẽ điểm không cao) their knowledges, have more vocabularies (vocabulary thường không ở dạng plural), improve their grammars, so on… Lastly Finally (thường dùng từ này hơn), secondary (không cần thiết) students can use English (khó hiểu) to communicate more effciently, not only communicating in the club, but they can (not only - but also) also communicate with foreigner more fluently and easier to understand what are is the foreigner talking about. In short, English Speaking Club brings back a lot of benefits for secondary students so if the students want to improve their English skills and speak English well, they should to take part in there.

 

Mình không biết bạn viết theo kiểu gì (IELTS hay bài trên lớp?,  vì vào đây thì đa phần là IELTS) nhưng mình thấy nếu theo kiểu nộp bài cho cô trên lớp thì bài sai nhiều ngữ pháp, không dùng đa dạng từ vựng... Mình không phải soi mói gì hết, chỉ là muốn giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của bạn thôi. Có thể bạn không đủ điều kiện như các bạn khác để học môn tiếng Anh, nhưng mình nghĩ môn tiếng Anh vẫn rất tốt cho tương lai của bạn. Vì vậy nên mình muốn giúp bạn nâng cao tiếng Anh và khuyến khích bạn học tiếng Anh nhiều hơn nữa - tin mình đi!

P/S: Bạn chọn sai category rồi kìa...
 

Sincerely,

Thiện
 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (17 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...