ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

In the past, most people used to travel to their place of work. With increased use of computers, the internet and smart phones, more and more people are starting to work from home.What are the advantages and disadvantages of this development?

 

  Nowadays, with the help of technology, more people enjoy working from home instead of going to their work destination like people used to do in the past. There are several advantages and disadvantages of this change

 

  Firstly, working at home will help people to control their routine timetable better. Getting up late will not be a big problem as everything which is necessary for work is already at home. In addition, employees can sort out their time better to hang out with their friends and their family .Secondly., it can improve employees’ moods and make them feel happy and relaxed. This can lead to an increment in work efficiency. Also, employees will likely to devote much more efforts to their work.

 

   However, there are still some drawbacks. Some irresponsible people will take this as a chance to play around all day rather than working hard. But they still receive as much money as hard-working people. This seems unfair for people who make a lot of efforts and spend more time on their projects. Besides, there are some occupations like workers, engineers, etc.. that can not work at home so it is still limited in some jobs. In some countries, people don’t have enough facilities to work at home so it can not apply widely throughout the world.

 

 In conclusion, in some aspects, working at home is not really a bad idea because it can save a lot of time and money from traveling to work. But there will be more time needed to solve its problems. However, this type of work has a lot of potentials and it might be popular in the future. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
thank you for replying

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...