ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Staying fit and healthy plays an extremely important role in our life. People care and worry about it very much because it’s quite hard to stay fit and healthy, but there are some little things that we can do each day in order to being healthy and fit.
Firstly, exercise is absolutely important for being fit and healthy. We should walk and cycle for few minutes everyday to stay healthy due to walking and cycling are activities that keep our heart and lungs active and our blood flowing so it’s really good for our circulatory system .
 Furthermore, It’s a wonderful way to keep fit since it helps improve our muscles, reduce fat and also depression, stress. Beside, we can play sports such as swimming, soccer, volleyball, … because they can make you stronger, taller and healthier.
Secondly, we should have a healthy eating habit or diet. We should eat more fresh fruits and vegetables, enough carbohydrates, less meat, fatty food and fast food. Besides, We should include some sources of protein such as poultry, fish, tofu and beans into your diet. It will help us provide enough nutrients for our body, reduce the risk of being obese and prevent many diseases.
In conclusion, there are loads of ways to stay fit and healthy. We should follow those ways seriously and take care of yourself carefully so that we can have a healthy and happy life
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

bài chưa ổn lắm

2 đoạn thân có sự chênh lệch không nhỏ

2 cái này không cùng loại từ care(n,v) and worry(adj)

cuối cùng là Beside nếu mình không nhầm thì nó có s

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (156 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 2 trong Other bởi thanhngan (0 điểm)
...