ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Some organisations believe that their employees should dress smartly. Others value quality of work above appearance.

 

There are some associations crucially think that their workers should wear formal clothes. However, a few companies prefer working performance of the staff rather than focus on the appearance. While dressing smartly maybe effective, i think there are still better ways.

Firstly, many organisasions have a principle that their employees have to wear uniform. They think that by wearing formal outfit, other people will have strong attraction with the way their work. In the places like hospitals, police office, banks,... where the staff are required to wear uniform for not only to look more polite but easily to be recognized by people or costumers, so that, the costumers could feel much more pleasure and respected. Besides that, jobs such as lawyer, police, doctor, office workers,.. definitely should dress up well to show the professional indication of them. In addition, people can see which organisations are the employees work for.

On the other hand, some workplaces do not require their staff to dress any kind of gown, they only care about the effective performance of the workers. In most of these places, the staff are often not too worried about their outside appearance, so that they can totally concentrate on their work to create more value. Beside that, the members may feel more convenient and comfortable to boost up their effective creativities. For example, the staff who do not usually need to contact face-to-face with the costumers such as online designers, computer engineer...

In conclusion, in my opinion, dressing up would be more formal and proffessional for the employees working in some organisation that need to impress the costumers. Wherares, the workers do not often meet the costumers should wear whatever they feel comfortable and suitable the most to develope their valuable performance.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

There are some associations crucially think that their workers should wear formal clothes. However, a few companies prefer working performance of the staff rather than focus on the appearance. While dressing smartly maybe effective, i think there are still better ways.

Firstly, many organisasions have a principle that their employees have to wear uniform. They think that by wearing formal outfit, other people will have strong attraction with the way their work. In the places like hospitals, police office, banks,... where the staff are required to wear uniform for not only to look more polite but easily to be recognized by people or costumers, so that, the costumers could feel much more pleasure and respected. Besides that, jobs such as lawyer, police, doctor, office workers,.. definitely should dress up well to show the professional indication of them. In addition, people can see which organisations are the employees work for.

On the other hand, some workplaces do not require their staff to dress any kind of gown, they only care about the effective performance of the workers. In most of these places, the staff are often not too worried about their outside appearance, so that they can totally concentrate on their work to create more value. Beside that, the members may feel more convenient and comfortable to boost up their effective creativities. For example, the staff who do not usually need to contact face-to-face with the costumers such as online designers, computer engineer...

In conclusion, in my opinion, dressing up would be more formal and proffessional for the employees working in some organisation that need to impress the costumers. Wherares, the workers do not often meet the costumers should wear whatever they feel comfortable and suitable the most to develope their valuable performance.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (160 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...