ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The bar chart elucidates the different houses’ cost in Britain of each five years, and the pie charts illustrate the proportion of people who possess or rent accommodations or use those as homes from 1980 to 2005.

In 15 years since 1980, it witnessed a relative stability in the price of houses, which had a gradual  augmentation from about 20.000$ to approximately 60.000$. In this period, the percentage of each people group was also kept constant that those having second home and occupants respectively made up for about 8% and 35% when ones renting places to live outweigh the others.

However, in the next ten years, the price underwent a dramatic increase to particularly around 100.000$ in 2000 and eventually accelerated four fold in 2005. Furthermore, the tendency of utilizing houses changed considerably that most people, 53% of the total, personally possessed a house and ones paying money to have a short-term place just contributed an extremely small amount, about 3%.

image

Mong nhận được góp ý của mọi người để mình cải thiện writing nhiều hơn do mình mới tập viết lại .
Cảm ơn mọi người nhiều :))))

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Sau đây là góp ý của mình cho bài viết của bạn nhé :) 

The bar chart elucidates the changes in average housing price different houses’ cost in Britain over a period of 25 each five years, and the pie charts illustrate the proportion of people who possessed, or rented accommodations or used those as second homes from 1980 to 2005. (... the proportion of house owners, renters or second-home owners from 1980 to 2005)

In 15 years since 1980, it the UK witnessed a relative stability in the price of houses, which had a gradual augmentation from about 20.000$ to approximately 60.000$. In this period, the percentage of each housing occupancy category people group was also kept constant such that those having second homes and owning a house occupants respectively made up for about 8% and 35% when while ones those renting places to live outweighed the others with n% of the total.

However, in the next ten years from xxxx, the price underwent a dramatic increase to particularly around 100.000$ in 2000 and eventually accelerated and reached four fold that amount in 2005 (add data). Furthermore, the tendency of utilizing houses changed considerably that most people, 53% of the total, personally possessed a house and ones who spent paying money to have a short-term place only just contributed an extremely small amount, about 3%.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (24 điểm)
0 phiếu

The bar chart elucidates the different houses’ cost in Britain of each in five years, and the pie charts illustrate the proportion of people who possess or rent accommodations or use those as homes from 1980 to 2005.

In 15 years since 1980From ---- to / between --- and ---, it it là gì: câu topic phải rõ ràng witnessed a relative stability in the price of houses, which had a gradual  augmentation from about 20.000$ to approximately 60.000$. In this period, the percentage of each people group was also kept constant that those having second home and occupants respectively made up for about 8% and 35% when ones renting places to live outweigh the others.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (100 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 11 trong Comparison bởi Raemil (0 điểm)
...