ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The supplied table offers insights into the statistics on the percentages of customer expenditure on categories in five distinct nations in the year 2002.

Overall, it is obviously seen that all those five countries spent the largest part of their budget on food, drinks, tobacco, and the lowest percentage for leisure, education in the table. Noticeably, Turkish people were the highest spenders on those selected items.

As is explicitly highlighted in the first column, Turkey held the first position in the ranking, which stood at 32.14%, followed by Ireland with nearly 29%. Likewise, the proportion of spending on leisure and education of Turkish people twice as much as that of Irish people. Additionally, the figures for clothing and footwear in Ireland and Turkey were almost equal (upwards 6,00%).

Moreover, it can be seen that people in Spain accounted for 19% of national consumer expenditure for food, drinks, tobacco, while the figures for Italy and Sweden were slightly lower, at roughly 16%. Besides, the expense of Italy on clothing and footwear, which constituted 9.00%, was considerably more than Spain and Sweden, making up 6,51% and 5,40%, respectively . There is a survey, which was conducted in Italia and Sweden, stated that they spent over 3% of their budget on leisure and education, and the lowest figure for these categories is Spain, at only 1,98%.

Total words: 224.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
3 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2014 trong IELTS - Task 1 bởi etersoul (23 điểm)
...