ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Located on Am Thong hill (Ha Nha village, Dai Dong, Dai Loc), Co Lam Family, built in 1687, is a beautiful and famous pagoda of Quang, many people come to pray. scene
Co Lam pagoda relic complex is located on a 1-hectare campus, has 7-storey An Duong Thap temple, is used as a place where the remains of monks and nuns and Buddhists are cremated, the east, the west, the Great Tam Quan Gate and Palace follow the typical architecture of the temples in Central Vietnam.
 In 1985, Co Lam Tu was newly restored and recognized by the State as a "Provincial Historical Relic" in 2008. In 2010, Venerable Thich Nhu Tho - the abbot of the pagoda (passed away) stood up to mobilize the Increasingly, Buddhists from the cross have contributed more than 12 billion VND to completely restore the temple with beautiful architecture, rich in aesthetics today.
 
Co Lam Pagoda is now in the Suoi Mo tourist area. Tourists from all directions come here after hours enjoying the poetic but majestic natural scenery of Suoi Mo, leisurely through the rice fields, find the tranquil space of the ancient temple on the high hill. On the occasion of Tet, the spring day, hundreds of flowers blooming in the Zen garden are also an opportunity for many visitors from all directions to pay homage to the Buddha, visit the pagoda ...
Gửi phản hồi
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Located on Am Thong hill (Ha Nha village, Dai Dong, Dai Loc), Co Lam Family, built in 1687, is a beautiful and famous pagoda of Quang, many people come to pray. scene
Co Lam pagoda relic complex is located on a 1-hectare campus, has 7-storey An Duong Thap temple, is used as a place where the remains of monks and nuns and Buddhists are cremated, the east, the west, the Great Tam Quan Gate and Palace follow the typical architecture of the temples in Central Vietnam.
 In 1985, Co Lam Tu was newly restored and recognized by the State as a "Provincial Historical Relic" in 2008. In 2010, Venerable Thich Nhu Tho - the abbot of the pagoda (passed away) stood up to mobilize the Increasingly, Buddhists from the cross have contributed more than 12 billion VND to completely restore the temple with beautiful architecture, rich in aesthetics today.
 
Co Lam Pagoda is now in the Suoi Mo tourist area. Tourists from all directions come here after hours enjoying the poetic but majestic natural scenery of Suoi Mo, leisurely through the rice fields, find the tranquil space of the ancient temple on the high hill. On the occasion of Tet, the spring day, hundreds of flowers blooming in the Zen garden are also an opportunity for many visitors from to worship Buddha, visit pagodas
Bài viết tốt lắm chủ đề thú vị
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (156 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 10, 2017 trong Other bởi maiquynh188 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 6, 2017 trong Other bởi amydo182 (4 điểm)
...