ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.7k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

An important person who has influenced my life in most positive way is my mother. Nothing in the world can compare with the true love and care of my mother. She is not only my mother but also my friend and my great teacher. She taught me how to be brave, honest and kind to everyone. She also showed me how to give and take. Although she is very busy, she always spares her time for her family. She is always the first one to get up and prepare breakfast for us. She is the first person to come up my mind and movatie whenever I have  difficulties. In conclusion, I always consider my mom as the most perfect woman in the world and I do want to say ''I love you, mom. I can't live without you!''
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

An important person who has influenced in my life in most positive way is my mother. Nothing in the world can compare with the true love and the care of my mother. She is not only my mother but also my friend and my great teacher. She taught me how to be brave, honest and kind to everyone. She also showed me how to give and take. Although she is very busy, she always spares her time for her family. She is always the first one to get up and prepare breakfast for us. She is the first person has to come up my mind and movatie whenever I have to cope with difficulties. In conclusion, in my heart always consider my mom as the most perfect woman in the world and I do want to say ''I love you, mom. I cannot live without you!''

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (71 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 10, 2016 trong Other bởi vy123 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 8, 2015 trong Other bởi huyenmaithithanh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 12, 2020 trong Other bởi Jye (0 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
...