ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Question: due to the development and rapid expansion of supermarkets in some countries, many small, local business are unable to compete. Some people think that the closure of local business will bring about the death of local communities. To what extent do you agree or disagree.

Having failed to rival the supermarkets’ rapid expansion and development, small local businesses in some countries vanished gradually. It is widely believed that this phenomenon leads to the termination of local communities. In my opinion, I disagree with this point of view.

It concerns many since the vanishing small businesses are the major sources of income of the majority of people in local communities. However, it is indispensable that there are various other ways people can earn money without having to run their businesses. For instance, many farmers choose supermarkets as outlets for their agriculture products. Some can even sign a contract to integrate their shops into the shopping centers as a means to increase foot-traffic to their stores. Besides, supermarkets provide communities with many job opportunities, which is beneficial for the unemployed coming from closed local businesses.

On the other hand, the replacement of small, local businesses by supermarkets may help local communities to thrive. Now that modern shopping complexes offer a wider range of choices for people to interact and communicate compared to small local markets, the bonds between rural residents may be strengthened. Apart from shopping, people could gather up to enjoy dinner, watch movies, or spend time at the cafeteria. Additionally, the disappearance of local businesses results in more room for other public projects such as parks, schools, and hospitals, which in turn benefits the local communities.

In conclusion, the closure of small, local businesses in exchange for new supermarkets is unlikely to cause damage to local communities, but to bring about a new trend in the ways residents make living and communicate.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...