ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Nowadays people waste a lot of food that was bought from shops and restaurants. Why do you think people waste food? What can be done to reduce the amount of food they throw away?
There has increasingly been a large amount of wasting-food at grocery shops as well as restaurants. This essay will discuss the cause and the solution of this major problem.
When it comes to the reason why people throw their food frequently, there are two understandable reasons. First, since the progress of globalization, the salary of the worker has been decreased dramatically. It leads to reducing the price of products and obviously encourages human-being consuming more than ever. When people do over-shopping while they have still not consumed the left ones yet, they would waste easily without considering. The second reason to explain for this unacceptable habit should be a sense of being impressed by others , especially when they are in the restaurants. People tend to order much more than their needs to show up how wealthy they are and how fancy their life is.
To resolve this problems, it is important that government and individual take action at the same time. Government and owners of restaurants should be introduce a law which forcing the wasted- amount food to money. People have to paid for 3 or 4 times of the amount of money when they throw away food. They will think twice when they order. Besides, in order to raise reponsebility of humanity, government should show as much as possible the information in the effect way about children those who face to the lack of food , nutrition in Africa for instance , to wake up behavior and cognitive with consuminism
In conclusion, there are more reasons that people can easily waste their food but also have a lot of solution for this problem.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 13 Tháng 7, 2019 trong Opinion bởi Huong Ly (8 điểm)
...