ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Annually, there has been a dramatic increase in the number of languages which die out. Some people opine that this phenomenon is not noticeable, claiming that life is easier with fewer languages. However, I am strongly inclined to believe that this viewpoint is misleading. 

 

Languages always have a strong link with cultures; therefore, this means the cultural value has decreased recently without any attention. Each culture plays an important role in the improvement of a society, and the diversity of cultures is vital to the development of the world. For example, an ethnic group has a traditional method to grow a plant with the least price to the environment. When this group’s language disappears, it is possible that no one is able to pass on the valuable planting technique for the following generation. As a consequence, there are plenty of helpful lessons from non-existent cultures that humans nowadays cannot apply and utilize in their daily life. 

 

Another problem associated with the loss of languages is that it makes archaeologists difficult to find historical heritages. The historical heritages are essential to the historical record of human beings. Thus, finding these heritages is an instrumental commission that archaeologists are taking over. Nevertheless, the disappearance of languages clear a lot of fundamental traces that are useful for archaeologists. For example, sometimes archaeologists find it impossible to translate the message of a historical group due to their lack of knowledge about their language. 

To conclude, the extinction of languages should be considered a global issue. There is no doubt that societies in the past contained a variety of cultural values that people today have to preserve and maintain. Moreover, the maintenance of languages also facilitates the work of archaeologists.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Lần sau bạn đăng nên kèm cái đề bài nhá
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...