ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The given line graph illustrates the expenditure of three kinds of spread between 1981 and 2007.

Overall,as can be seen from the graph,there was a downward trend in all spreads consumption during the period shown.

In the half-first period,butter using was rank first in 1981 (140grs),and then increased slightly to 160grs in 1986, decreased sharply up to 1996 at about 62grs.Margarine expenditure made up roughly 90grs at first, then grew up slowly to 100grs in 1991,which remained stable up to 1996.Low fat and redced spreads have not existed yet in this term.

From 1996 to 2007,people ate butter less than that before,which fall gradually to 50grs.Likewise,margarine consumption remarkable went down to 40grs in 2007.Low fat and reduced spreads became more popular that time,which significant rose up from 10grs to 82grs in 1996 and 2001 respectively.Though fall slightly in 2007 (70grs),low fat spreads still was the highest sandwich filling in the last year.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The given line graph illustrates the expenditure amount of three kinds of spreads consumed between 1981 and 2007.

Overall, as can be seen from the graph, there was a downward trends in all spreads' consumption with the exception of low fat and reduced spreads during the period shown.

In the half-first period first ten years, butter's consumption using was rank first was highest among three spreads in 1981 (140grs),and then increased slightly to 160grs in 1986, decreased before decreasing sharply up to 1996 at to about 62grs in 1996. The using of margarine expenditure, which made up roughly 90grs at the beginning of the period first, then grew up slowly to 100grs in 1991, which and remained stable up to until 1996. Low fat and redced spreads, mean while, have did not recorded any data existed yet in this term.

From 1996 to 2007, people ate butter less than they used to in the previous stage that before,which with fall gradually to only 50grs. Likewise Similarly, margarine consumption remarkable remarkably went down to 40grs in 2007. Low fat and reduced spreads became more popular in that time, which with the figure significant significantly rising rose up from 10grs in 1996 to 82grs in 1996 and 2001 respectively.Though fall slightly Despite of a slight fall to 70 grs in 2007, the figure for low fat spreads still was still the highest one observed sandwich filling in the last year.

Bạn hiểu sai consumption với expenditure nhé! Còn nhìn chung bạn biết chia đoạn và viết overview tạm ổn. Nhưng nếu muốn lên band cao hơn, bạn cần viết thêm cho phần overview cũng như thêm so sánh số liệu nhé!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (40 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
...