ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Đề bài: Some people think that international car-free days are an effective way of reducing air pollution, however others think that there are other ways. Discuss both views and give your opinion. 

Some individuals believe that the invaluable method to lessen the air pollution is taking place international days without cars, while others hold the view that there are numerous approaches to tackle the problem. From my point of view, people could take into account a wide range of measures rather than car-free days worldwide.

On the one hand, it is believed that one of the most effective solutions to alleviate air deterioration is the car-free days. This is mainly because cars, which account for a significant consumption level aroung the world, is the chief culprit for noxious gas emission, especially carbon dioxide. As a result, the exhaust fumes would expand the carbon footprint and lead to serious environmental pollution such as greenhouse effect and ozone layer depletion. Therefore, it stands to reason that the reduction in cars in road haulage system would greatly contribute to the fresh atmosphere.

On the other hand, I believe that there are a host of alternative methods to reduce air pollution. Firstly, planting trees could possibly the practical way thanks to its process of absorbing carbon dioxide and emitting oxygen. These days, many countries, for example Germany, Filand, has lauched a series of environmental campaigns to prompt their citizens to fill the living space with the color of green. This measure has relieved the amount of fine dust, which is the consequence of air pollution, in atmosphere of almost big cities. Additionally, using renewable energies like solar, wind, water power as the main supply for daily living activities is thought to an approachable solution mainly because it could replace the fossil fuels consumption in manufactoring industry.

In conclusion, I firmly believe that a combination of different method is the most feasible way to ameliorate the air pollution.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Some individuals believe that the most invaluable method to lessen (-> of lessening)the air pollution is taking place international days without cars, while others hold the view that there are numerous approaches to tackle the problem. From my point of view, people could take into account a wide range of measures rather than car-free days worldwide.

On the one hand, it is believed that one of the most effective solutions to alleviate air deterioration is the car-free days. This is mainly because cars, which account for a significant consumption level aroung (-> around) the world, is the chief culprit for noxious gas emission, especially carbon dioxide. As a result, the exhaust fumes would expand the carbon footprint and lead to serious environmental pollution such as greenhouse effect and ozone layer depletion. Therefore, it stands to reason that the reduction in cars in road haulage system would greatly contribute to the fresh atmosphere.

On the other hand, I believe that there are a host (-> hosts) of alternative methods to reduce air pollution. Firstly, planting trees could possibly be a practical way thanks to its process of absorbing carbon dioxide and emitting oxygen. These days, many countries, for example Germany, Filand, has lauched (-> launched) a series of environmental campaigns to prompt their citizens to fill the living space with the color of green. This measure has relieved the amount of fine dust, which is the consequence of air pollution, in atmosphere of almost big cities. Additionally, using renewable energies  (energies là sự nỗ lực, còn với nghĩa là năng lượng thì phải dùng energy) like solar, wind, water power as the main supply for daily living activities is thought to be an approachable solution mainly because it could replace the fossil fuels consumption in manufactoring (-> manufacturing) industry.

In conclusion, I firmly believe that a combination of different method (-> various methods) is the most feasible way to ameliorate the air pollution.( nên là cải thiện chất lượng không khí thay vì dùng air pollution)

Nhận xét: Bạn còn mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt và ngữ pháp . Có sử dụng mệnh đề quan hệ và nhiều linking words. Mình gợi ý bạn cần thêm đa dạng các kiểu câu để nâng band điểm lên cao hơn

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...