ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The bar chart compares percentage of three sectors - Agriculture, Manufacturing and Business and financial service contributed to the UK economy in the 20th century.
It's clear that there were changes in contribution of three sectors. The contribution of Agriculture and manufacturing fall significantly while contribution of business and financial increased steadily.
In 1900, Agriculture, manufacturing and Business and financial sectors contributed at rough 47%, 43%, 3% respectively The following 50 years, Agriculture sector contributed at approximately 50%, which made it the highest contribution. The percentage of Manufacturing sector dropped slightly by about 9% while there was an increase in percentage of business and financial sector by 5%. From 1950 to 2000, the contribution of business and financial sector went up from 8% to 27%. By contrast, the contribution of agriculture, manufacturing sectors declined considerably by about 48%, 20%. In 2000, the contribution of business and financial service became the top of the three sectors.

LINK HÌNH ẢNH ĐÂY Ạ

https://drive.google.com/file/d/1Z_OdJOfRT0EWpL7MkkXcwvY4rDzaWeJY/view

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+1 phiếu
cũng tạm ổn

cần nói thêm về những sự thay đổi

những số liệu trên cần kiểm tra lại nữa
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
+1 phiếu

The bar chart compares percentage of three sectors - Agriculture, Manufacturing and Business and financial service contributed -> contributing to the UK economy in the 20th century.
It's -> It is clear that there were changes in the contribution of three sectors. The contribution of Agriculture and manufacturing fall significantly while the contribution of business and financial increased steadily.
In 1900, Agriculture, manufacturing and Business and financial sectors contributed at rough -> roughly 47%, 43% and 3% respectively. The following 50 years -> In the following of 50 years, Agriculture sector contributed at approximately 50%, which made it the highest contribution. The percentage of Manufacturing sector dropped slightly by about 9% while there was an increase in the percentage of business and financial sector by 5%. From 1950 to 2000, the contribution of business and financial sector went up from 8% to 27%. By contrast, the contribution of agriculture, manufacturing sectors declined considerably by about 48%, 20%. In 2000, the contribution of business and financial service became the top of the three sectors.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (43 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...