ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

       Nearly, all people around the world have to be affected by a coronavirus, which has changed everything including education. So the presidents of schools notice that they will change the way to teach from traditional learning to online learning. There are two distinctions between the two teaching methods like instructional materials and flexibility.
        One of the most differences between e-learning and traditional learning is instructional materials. Learning through the internet requires learners who have a basic knowledge about technology to use power-point, join online class, or do the assignment on the internet. Moreover, during studying on the internet, learners have to know the graphics which include icons, symbols, photos, and illustrations to support online learning. For instance, students can try and find a way to make animated videos for their online representation and attract modern learners. On the other hand, traditional learning brings to learners some experiences that e-learning is not. First one, when students study at the school, they will chance to come to laboratories, workshops, clinics on the campus. Next, the teachers are easy to observe their students following the content of the lesson, giving them the best instructions through books, notes a direct way. Therefore, instructional materials are the primary difference between online learning and traditional learning.
        The online learning and traditional learning distinguish because flexibility which brings for students. With e-learning. Pupils can learn online courses even if they are at home or in the workplace. Wherever they go, or wherever they do, students might also access and complete their assigned projects with a good internet connection. Pupils could control a suitable time to participate in the class more analytical or critical skills in a particular domain. For example, if the student were an internship, she or he can learn the advanced level of JavaScript to be used in programming while doing a job. Traditional learning; however, is not flexible like online learning and making the pupils more difficult to study because of the rigid schedules in colleges and universities. So the students have to arrange their time a suitable way to follow the class. The learners must attend obligatory subjects but they are not convenient. Hence, online-learning is more flexibility than traditional learning
         In brief, between online learning and traditional learning individuals should be careful when choosing a studying method. If students need to give a choice, they should choose online learning because it makes many advantages for them.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất
 
On the other hand, traditional learning brings to learners some experiences that e-learning does not have. First one, when students study at the school, they will have a chance to come to laboratories, workshops and clinics on the campus. 
 
The online learning and traditional learning distinguish because flexibility which brings for to students. 
 
For example, if the student were has an internship, she or he can learn the advanced level of JavaScript to be used in programming while doing a job.
 
So the students have to arrange their time in a suitable way to follow the class. The learners must attend obligatory subjects but they are not convenient. 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (155 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...