ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Family meals has been the most critical part of a family which can't be missed in its everyday life. However, this tradition is fading off as time proceeds. This essay will have a deep look into the causes as well as cannot-neglect consequences it leaves to families.

Inevitably, thank to the market competing society, the habit of family meals gradually disappears. Companies nowadays are looking for strategies to maintain their productivity and get ahead of one another. This results in not only the employees but as well the CEO have so spend most of their time working and apparently, they often work overtime or even work at home so that the daily targets and revenues are hit. They end up having no time for either preparing meal hat home so as to mention having the meal with their families. Besides, more restaurants and and fast food stores are opened to meet busy people's need and this unintentionally takes away the chances for family meals.

Since people are overwhelmed with their work, hardly can they aware that the loss of the critical family meal are extremely detrimental. Firstly, as this is the only time where all the family members can share their daily ups and downs and parents can pass down meaningful lessons to their offspring. Such disappearance results in less sharing which perhaps, evolves to misunderstanding and eventually, can exacerbate to family break ups. Besides, homemade meals are considered to be the most hygienic and nutritious which can only be prepared at home. In other words, frequent consumption of food outside, especially fast food consequently leads to a few critical health problems such as obesity or diarrhea. Hence, not only does the disappearance of family dinners weaken the bonding of families, but also pose a threat to the health of the people.

In conclusion, nothing can equate the tradition of having a family meal in all aspects. However, this tradition is still going against time and will soon be vanished.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...