ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

For me, healthy is the key to living a wonderful life. So protect it is necessary. There are things any person can do to stay healthy. You should pay special attention taking care of your body.
Firstly, you should eat a healthy diet: healthy eating is a important part of your growth and development. Eat plenty of fruits and veriety of protein foods and low - fat dairy products.
Secondly, you should exercise regularly. Instead of having idle time, why you don't be physically active about 60 minutes of everyday.
Thirdly, you should get enough sleep. Most people need 8 hours of sleep every night. Sleep has a strong effect on your ability to concentrate and do well at school.
Alongside taking care of the body, you should learn ways to manage stress and remember that don't use stimulants which are bad for your health such as: tobacco, alcohol, drug,...
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất
For me, healthy is the key to living a wonderful life. So protect it is necessary. There are things any person can do to stay healthy. You should pay special attention taking care of your body.
Firstly, you should eat a healthy diet: healthy eating is a important part of your growth and development. Eat plenty of fruits and veriety varieryof protein foods and low - fat dairy products.
Secondly, you should do exercise regularly. Instead of having idle time, why you don't be physically active about 60 minutes of everyday.
Thirdly, you should get enough sleep. Most people need 8 hours of sleep every night. Sleep has a strong effect on your ability to concentrate and do well at school.
Alongside taking care of the body, you should learn ways to manage stress and remember that don't use stimulants which are bad for your health such as: tobacco, alcohol, drug,...
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...