ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

I live in a nuclear family with only my parents and my younger sister. Living in a nuclear family is more comfortable than an extended family because I don't think that it will have many rules. Therefor we will have more less problems. Every morning, my mother had to get up early to cook and prepare clothes for the whole family. Later,  my parents went to work, me and my younger sister went to school. In my family, learning is an important but each member must share housework with each other. My parents are open-minded, they always give us advice but they never try to impose their decisions on us. Sometimes conflict do happen in family, instead of explaining and arguing with parents, we sit together and discuss, we all think we need to understand each other better.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. You wrote: ... have many rules. Therefor we will have more less problems. Every morning, my mother had ...

Feedback: English has two comparative adjective forms. Add -er to the end of one or two syllable adjectives. Use 'more' with longer adjectives. Do not use both 'more' and '-er' together. Did you mean simply "less"?

Error type: Comparative adjective error

Suggestion: less

 

2. You wrote: ...ts are open-minded, they always give us advice but they never try to impose their decision...

Feedback: Use a comma before "but" if it connects two independent clauses (unless they are closely connected and short).

Error type: Punctuation error

Suggestion: advice, but

 

3. You wrote: ...uss, we all think we need to understand each other better.

Feedback: When the better belongs to each other, then you need to show possessiion with apostrophe + s. Revise: "each other's".

Error type: Possessive apostrophe error

Suggestion: each other's

 

4. You wrote: ... think we need to understand each other better.

Feedback: If the understanding is reciprocal, then you need a plural here because there is more than one better. Revise: "understand each other's betters".

Error type: Plural error

Suggestion: understand each other's betters

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 11, 2018 trong Advantages-Disadvantages bởi since2000 (4 điểm)
1 góp ý
...