ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The double line chart compares the fingure of both genders smoking in Someland throughout 40 year period since 1960.It’s clearly from the chart that the smoking rate of men declinded wheareas that of woman went up steeply between the year 1960 and 2000.Despite its fluctuation,the number of woman somking is fewer that that of men.

In 1960,600 man were smoking however this figure gradually fall and declined to 500 in 1975.It continually decreased and sharply drop to 300 in 2000.In contrast, there were 100 woman smoker in 1960 and then this figure went up dramatically and peaked at 320 in 1975.This number still fluctuated around 320 from 1975 to 1983 until 1984 it still dropped and declined to 250 in 2000.

In conclusion, as we can be seen from the double graph that the woman smoker tend to rise whereas man smoker tend to dip.However the rate of smoking in men was always at a higher rate than woman figures

The double line chart compares the fingure of both genders smoking in Someland throughout 40 year period since 1960.It’s clearly from the chart that the smoking rate of men declinded wheareas that of woman went up steeply between the year 1960 and 2000.Despite its fluctuation,the number of woman somking is fewer that that of men.

In 1960,600 man were smoking however this figure gradually fall and declined to 500 in 1975.It continually decreased and sharply drop to 300 in 2000.In contrast, there were 100 woman smoker in 1960 and then this figure went up dramatically and peaked at 320 in 1975.This number still fluctuated around 320 from 1975 to 1983 until 1984 it still dropped and declined to 250 in 2000.

In conclusion, as we can be seen from the double graph that the woman smoker tend to rise whereas man smoker tend to dip.However the rate of smoking in men was always at a higher rate than woman figures
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

4 góp ý

0 phiếu

The double line chart compares the fingure (figure) of both genders smoking in Someland throughout 40 year period since 1960. It’s clearly from the chart that the smoking rate of men declinded  wheareas  (whereas) that of woman (women) went up steeply between the year 1960 and 2000.Despite its fluctuation,the number of woman (women) somking (smoking) is fewer that (than) that of men.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

In 1960,600 man (men) were smoking however this figure gradually fall (fell) and declined to 500 in 1975.It continually decreased and sharply dropped to 300 in 2000.In contrast, there were 100 woman (women) smoker (smoking) in 1960 and then this figure went up dramatically and peaked at 320 in 1975.This number still fluctuated around 320 from 1975 to 1983 until 1984 it still dropped and declined to 250 in 2000.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

In conclusion, as we can be seen (see) from the double graph that the woman smokers tended to rise whereas man smokers tended to dip.However the rate of smoking in (of) men was always at a higher rate than woman figures (that of women)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

In conclusion, as we can be seen from the double graph that the woman smoker tend to rise whereas man smoker tend to dip (dive)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...