ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

There is a school of thought believes that Schools should be classified by gender. While reasons can be given to justify this, I would agree that students would gain  more advantages when studying in mixed schools.

 

On the one hand, there are those who assert that it is more effective to educate boys and girls in single - sex schools. Firstly, this environment may allow their parents be safe in the knowledge that their children will focus on studying at school and not be distracted by falling in love with an opposite gender or have a crush on somebody. Secondly, education program is designed to include  subjects in order to be suitable for each gender in school. For example, girls are not as strong as boys but they still have to study physical’ subjects at same level in mixed school. Therefore, separate schools will solve this problem effectively.

 

On the other hand, I side with those who contend that mixed schools bring many advantages to both gender. One justification is that studying in mixed school is the best of both worlds because students will embrace knowledge about both academic and society. This kind of schools provide  opportunities for girls and boys to understand about each other’ difficulties and characteristics. As a result, it is easier for them to blend in society in their future working life and have experience to communicate with the opposite gender. 

 

In conclusion, although it is true that single - sex schools is beneficial to each gender, I firmly believe that mixed schools is a better choice for girls and boys to study and have comprehensive development.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. You wrote: ...es that Schools should be classified by gender. While reasons can be given to justify ...

Suggestion: a gender, the gender

2. You wrote: ...se who assert that it is more effective to educate boys and girls in single - sex schools....Error type: Gerund error

Suggestion: effective at educating, effective in educating

 

4. You wrote: ...For example, girls are not as strong as boys but they still have to study physical’ subj...

Error type: Punctuation error

Suggestion: boys, but

 

5. You wrote: ...ely. On the other hand, I side with those who contend that mixed schools bring ma...

Error type: Number agreement error

Suggestion: this who,

6. You wrote: ...her hand, I side with those who contend that mixed schools bring many advantages to both gender. O...Suggestion: , those mixed schools
7. You wrote: ...d schools bring many advantages to both gender. One justification is that studying in ...Suggestion: both genders
8. You wrote: ...both academic and society. This kind of schools provide opportunities for girls and bo...Suggestion: , these kinds of schools
9. You wrote: ...ficial to each gender, I firmly believe that mixed schools is a better choice for girls and boys t...

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 3, 2016 trong Discussion bởi Thanh Yên (0 điểm)
...