ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in team, like football. While other people think that taking part in individual sports is better, like tennis or swimming. Discuss both views  and give your opinion.

Sports choice is now a hotly-debated topic that often divides into two opinions whether participating in team sports or individual sports is better. Personally, I do believe both kinds of sport are resonable as each has its own merits.

It is certainly true that team sports help people to develop so many skills. In such an environment where every member of a team has to be open with strangers, cooperate with each other if they want to win a competition and respect their coaches and peers, they will gradually have experience on teamwork skills, leadership skills, cooperation and social skills. For example, a friend of mine had been very shy and had not worked well in team whenever her school  organized a sport competition. But since she started to play volleyball with us, she has been more a socialite than she used to be. Moreover, she leads very well. As a result, we get more trophies than ever in any particular competion thanks to her presence.

On the other hand, playing sports individually is also advantageous to some extents. Firstly, people will tend to be more independent as they do not rely on no one. This quality will help people to gain the prizes that they have been dreaming of. To illustrate, when a person wants to have a  medal, then he must try his best to practice everyday and control himself to ignore things that make him lose motivation. It means that he has to do everything on his own to win so his independence is improved day by day. Secondly, responsibility is also the factor that people develop during their training process. They will become more responsible and more likely to accept a terribly bad failure or just a partial success.

In brief, I still think that both team sports and solo sports are good for everybody physically as well as mentally despite those arguments.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (55 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In such an environment where every member of a team has to be open with strangers, cooperate with each other if they want to win a competition and respect their coaches and peers, they will gradually have experience on teamwork skills, leadership skills, cooperation and social skills. => Câu này quá dài, bạn nên tách ý ra thành 2 câu và sử dụng Compound sentence/Relative Clause cho câu ngắn gọn hơn.

But since she started to play volleyball with us, she has been more a socialite than she used to be. =>However,...

As a result, we get more trophies than ever in any particular competion thanks to her presence.

ở para 1 của Body, bạn nên chia rõ ràng các ý ra. ở para 2 thì tốt hơn. chúc bạn ôn tập đạt kết quả tốt.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)
cảm ơn bạn nhiều nhé!

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...