ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

In my opinion, reading is good leisure activity for teenager. Firstly, it help us acquire a lot of new knowledge. Secondly, reading book hepls us free entertaiment and stress reduction after every school day. In addiction, there are some books such as English books,... also help us expand our vocabulary. In short, reading is good activity. But we should choose books that read and read at reasonable time.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Đề IELTS Hàng Tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

–1 phiếu

In my opinion, reading is a good leisure activity for teenager. Firstly, it helps us to acquire a lot of  lots new knowledge. Secondly, reading book provides us free entertaiment and reduces stress reduction after every school day. In addiction, there are some books such as English books,... also help us expand our vocabulary. In short, reading is a good activity. But we should choose books that read ( Read what?) and read at reasonable time.

Suggestion: In my opinion, reading is good leisure activity for teenager. There are so many reasons for it. Firstly, it helps us to acquire lots of new knowledge and information that we hadn't studied in school. Moreover, we will improve our imagination when we read some fiction books or novels for example. Secondly, we can relax through some funny pages of books after a busy day so that we can get energy for the next day . In addiction, there are some books such as English books, comics, magazines... also helps us to expand our vocabulary. In short, reading is a good activity that everybody, especially teenagers, should do it everyday and make it become their hobbies.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (61 điểm)
0 phiếu

- Comment:

+ I advise you to rephrase the word "help" --> repetitive

+ Another one, if you want to achieve score in lexical resource, I advise you to learn some opening phrase in order to attract readers.

+ In overall, your essay is quite perfect !!!!smiley

From my perspective, reading is a great leisure activity for teenagers. The main reason why I believe reading is beneficial is that it helps us acquire a myriad of brand-new knowledges and theories. Another reason why I support the notion is that reading books can absolutely provide us free entertainment and alleviate stress effectively after every school days. In addition, there are some books such as English books,... also make it easy for us to expand our vocabulary. In short, reading is a good activity. However, we should be wise to choose books in order to read and at a reasonable time.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (105 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 4, 2018 trong Trend (Line) bởi thaomet2k1 (14 điểm)
...