ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.7k thành viên

Topic : some say that because many people are living much longer, the age at which people retire from work should be raised considerbly. To what extent do you agree or disagree

It is true that thank to advanced developments in the healthcare system, life expectancy is now longer than in the past, so some peole suggest that government should raise the retirement age significantly. I am completely in favour of this opinion

The first reason is that much senior staff can still make great contributions to their company although they aged over 60. The wide knowledge and practical experience they have accumulated through a long working period are valuable assets, and if they have chance to continue working, they can not only keep passing their professional experience to junior workers but also consult current employers with brilliant ideas. For example, my ex-director, after retiring, she is offered to become a consultancy for the new board of director, and she still contributes enormously to my company successes.

Secondly,  this policy tends to relieve strain on not only pension fund but also on their children. The pension scheme is decreasing as a high proportion of the population now are old citizens. Provided that these citizens can still earn money, the urgent need for pension fund would not be an alarming issue anymore. In addition, they can even contribute to government fund by paying taxes. The burden on their children may also be reduced since the seniors can still enjoy working life. A job will bring them income as well as happiness and enjoyment in life.

In conclusion, due to these benefits mentioned above, I support that the pensioner should have opportunities to work longer

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 7.0-7.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Bài viết gần như hoàn hảo, chỉ biết là very good với perfect thôi, các bạn lấy bài làm mẫu cũng được nhé 

Các bạn tải phần bài chữa tại đây nhé:

https://www.mediafire.com/?u094dag1a2lsrae

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...