ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.7k thành viên

Topic: Some people like living in a house, while others prefer an apartment. Are there more advantages than disadvantages to living in a house rather than in an apartment?

Choosing a placed called home is not an easy decision to make, so whether there are more benefits to live in a house or in an apartment is a controversial question. However, there are both merits and drawbacks that require thorough consideration.

The greatest advantage of living in a house is more freedom and a lot more privacy. There are no curious eyes from the neighbors that may bother you. Another significant plus is more space and outdoor activities. You can have a parking space in a house while it is difficult to find it in front of a crowded apartment. Besides, you can grow your own organic vegetables or make outdoor parties in your garden. The third bonus is that humans could have everything their way when they build or modify their houses such as the number of bedrooms, the wall colors and the type of fence.

Although living in a house has many credits, there still exist some noteworthy debits. The most serious dark side of these is having less security than living in an apartment. Some apartment buildings have security guards, camera systems and security equipment front doors that can only be open with a code or card. The next negative aspect is that a house is more expensive to purchase or rent. Most people choose to live in an apartment because they need to borrow money from banks to buy it. Another possible problem is that location of apartment buildings is more convenient than houses. Actually, with limited money, you only buy a house far from the city center while you can buy an apartment with an awesome location, so you can save your time to transport from your home everyday.

All things considered, deciding to live in a house or an apartment is never simple, hence you need to weigh up the pros of privacy, space and repair and the cons of security, finance and location. In my opinion, living in an apartment has its advantages over-weighting its disadvantages.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...