ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

Task 2: It is generally believed that some people are born with certain talents, for instance for sport or music, and others are not. However, it is sometimes claimed that any child can be taught to become a good sports person or musician. Discuss both these views and give your own opinion .

People have different views about some people inherit innate abilities or they must be taught to become a genius in sport or music fields. I would argue that learning and practicing can assist someone advance their skills and even be an athletes as well as musician.

On the one hand, many people advocate that talents can not be learned. As far as I am aware, it might take a life time to be good at some skills or never reach the ideal level without talents. To take Mozart as an example, he revealed his prodigious music by performing before European royalty at the age of five. On top of that, some rare talents, for instance creativity, art, voice are not able to be taught. All in all, it is understandable that having inborn abilities holds a vital role in becoming an excellence person.

In my opinion, children without talents are able to learn and practice to elaborate on skills. Indeed, being good at sport requires flexibility, endurance, patience, relentless hard work spirit which allow most people achieve their goals with practicing. Many athletes, Ly Duc in particular, he was not born with muscular body but as a result of relentless practicing, he became a well-known in building body sport. Similarly, I assert that passion can replace inherit talents. Passion in music makes me spend too much time practicing guitar so that now I can play countless songs as well as perform in many shows.

In conclusion, while some people inherit some talents and advance skills, I believe that untalented individuals can be talented with learning and practicing.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...