ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.7k thành viên

Task2: Do the advantages of government spending their money on college and university fees for student outweigh the disadvantage?

People have different views about whether the government should subsidize tuition fees for students or not. While I accept that this notion could cause a number of problems, I believe that both citizens and society benefit from the use of national budget on university fees.

On the one hand, there are a variety of reasons why tuition should be paid by learners themselves. One reason is that the government budget has been allocated for numerous areas such as health care or public transportation. If the substantial amount of education fees is placed on the government, it would inevitably lead to the serious financial deficiency in other public services, thereby impair general quality of people’s lives. Furthermore, by fully supporting themselves in terms of finance, students could acquire an excellent source of understanding how the real world looks like when they struggle to earn tuition. This allows them to make an adequate preparation and therefore have countless opportunities when entering the job market in the future.

On the other hand, I believe that direct subsidy provided by the government might have certain advantages. Firstly, receiving financial support could relieve the burden on impoverished families, which has suffered severe hardships in their daily life. As a result, these households might enjoy a more comfortable life while their youngsters are still able to pursue higher education. Secondly, the quality of nationwide workforce would witness a significant improvement. This is due to the fact that providing subsidy allows an increasing number of citizens to attend to university, which resulting in a skilled and educated labor force. Many Western countries like Germany or Denmark, for example, offer free university education for inhabitants, and that labor allows these countries to maintain leading positions in industrial sector.

In conclusion, subsidy for college education might trigger various issues, however, it seems to me that tuition fees should be a government responsibility.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 8.0-8.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)
sửa nội dung bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2019 trong Trend (Line) bởi Tr.g (222 điểm)
...