ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.2k thành viên

Topic: Some countries build specialized sports facilities for top athletes to train instead of providing sports facilities that everyone can use. Is this a positive or negative development?

There is a rising tendency that government sports funding is spent on facilities for professional sportsmen rather than for public sports. While I agree that this policy brings some substantial benefits, I am convinced that negative aspects of this trend is more significant.

On the one hand, investment in specialized sports facilities for top athletes may lead to considerable successes. It is obvious that when sportsmen have a chance to practice in better conditions, with modern sports equipment, they tend to reach their full potential and achieve high records. Therefore, they can produce spectacular results in international competitions and gain great respect for their country. Take China as an example. Instead of allocating funds for public sports centers, the Chinese government spends a large amount of money on professional sports. This policy shows a very positive outcome with China often remaining high in standings in Olympics Games.

On the downside, I believe that the drawbacks of  insufficient financial resources for public sports facilities should not be overlooked. At its simplest, public health may deteriorate. The fact that only a small amount of money is spent for public sports would result in the shortage of fitness centers and an increase in the expense to join sports clubs. As  a result, not many people can engage in sports activities regularly, which will cause damage to their health. Another negative impact would be that it seems to be hard to unearth sports potential  because only a small number of people take part in sports activities

In conclusion, it is my opinion that the neglect of investing in public sports centers has both advantages and disadvantages, but the adverse features of this policy are likely more important

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 7.0-7.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...