ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Citizens who live in big cities are facing a lot of troubles every day. This problem is caused by living in big cities, and it should be dealt with by some effective solutions.

There are some problems when they live in a large city. Firstly, due to the atmosphere of big cities is so polluted that affects directly people’s health. The number of emissions releases from vehicles such as cars, light motorcycles may be inhaled by drivers who might face the danger of respiratory diseases when they are in traffic. Secondly, the high cost of living is a serious problem in big cities, especially capitals. Monthly rent prices in metropolises are much higher than in other cities. For example, my brother staying in the inner-city of HaNoi has to pay a huge amount of money to rent an apartment that is more expensive than their counterparts in the HaNoi’suburb.

Feasible solutions should be implemented to tackle these aforementioned problems. The first measure would be to develop new public transports that can minimize air pollution. If citizens get used to public service vehicles, it will reduce exhaust fumes from the private automobiles.  Additionally, there are a lot houses which can help renters split the costs of accommodations. Homestays is a great example where everyone shares electric bills, and rent and the kind of accommdation is becoming popular in HaNoi.

In conclusion, there are some reasons why living in big cities gets many issues, and some measures could be taken to solve this problem.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...