ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

    Hello everyone! My name's Jenny. I'd would like to visit Japan. In Japan, it has lots of places to visit like Tokyo and in this place have lots of restaurants with lots of foods very delicious as the people can come to and eat. We can go to Japan to see some famous people. And we can go to the concert listen to the singer. In the future, I think I can visit  Japan

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

  Hello everyone! My name's Jenny. I'd would like to visit Japan. In Japan, it has lots of places to visit like Tokyo and in this place have lots of restaurants with lots of foods very delicious as the people can come to and eat. We can go to Japan to see some famous people. And we can go to the concert listen to the singer. In the future, I think I can visit  Japan.

Mình nghĩ bạn nên viết lại thế này nha:

would like to visit to Japan. It has lots of places to visit in Japan like Tokyo. In this city, people can enjoy a lot of delicious food in the lovely and famous restaurants. Besides, we may see some famous people in this country, we also take part in a music concert to have more experiences. I wish I will visit Japan in the future.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu
Mình nghĩ bạn nên viết dài hơn như thế này:
Hello everyone! My name's Jenny.Iwould like to visit to Japan It' located near where I live,so I'd would like to visit Japan. There are many reasons that I would like to visit Janpan . The first,in Japan, it has lots of places to visit like Tokyo and in this place have lots of restaurants with lots of foods very delicious as the people can come to and eat. The second,we can go to Japan to see some famous people. And we can go to the concert listen to the singer. In the future, I hope I can visit  Japan one time in my life.
Nếu hay thì cho mình xin 1 phiếu nha:))
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...