ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Question: Nowadays, not enough students choose science subjects in university in many countries. What are the reasons for this problem? What are the effects on the society?

Answer:

In many countries, there is a lack of students for science courses in universities and colleges. There are two major problems with this situation and it causes some negative effects on society.

As young students do not want to take part in science courses, several related problems can be anticipated. One problem is that students struggle to follow the science curriculum which makes the incredible pressure for them. This may lead to they must spend a great deal of time learning which prevents them enjoying their life with outdoor activities. Another problem is that there are currently fewer job opportunities for science graduates, learners are less likely to decide to select these majors. Instead, they tend to choose other subjects which may allow them to find jobs more easily. Young learners, for example, are more likely to choose some subjects which give them countless opportunities to seek jobs with high salaries and to gain more chances to move up the career ladder such as information technology or finance.

Lacking students for science subjects cause detrimental effects on the society. Firstly,  there are fewer employees working in science fields which lead to fewer technology breakthroughs are prevented. This may prevent improvements in people’s life quality. Secondly, it would be difficult for universities and colleges to continue science classes when they receive insufficient applications from learners. With the decrease in science graduates, there is an insufficient workforce for some science fields including robotics.

In conclusion, there are various reasons for the decrease in science students and this causes some negative effects on society.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Chuyên mục chữa bài miễn phí - Tài trợ IELTS PLANET

Bạn follow bài chữa ở đây nhé.

Link: http://ieltsplanet.info/forums/topic/lacking-science-students-in-universities/

Question: Nowadays, not enough students choose science subjects in university in many countries. What are the reasons for this problem? What are the effects on the society?

Answer:

In many countries, there is a lack of students for science courses in universities and colleges. There are two major problems with this situation and it causes some negative effects on society.

As young students do not want to take part in science courses, several related problems can be anticipated. One problem is that students struggle to follow the science curriculum which makes the incredible pressure for them. This may lead to they must spend a great deal of time learning which prevents them enjoying their life with outdoor activities. Another problem is that there are currently fewer job opportunities for science graduates, learners are less likely to decide to select these majors. Instead, they tend to choose other subjects which may allow them to find jobs more easily. Young learners, for example, are more likely to choose some subjects which give them countless opportunities to seek jobs with high salaries and to gain more chances to move up the career ladder such as information technology or finance.

Lacking students for science subjects cause detrimental effects on the society. Firstly,  there are fewer employees working in science fields which lead to fewer technology breakthroughs are prevented. This may prevent improvements in people’s life quality. Secondly, it would be difficult for universities and colleges to continue science classes when they receive insufficient applications from learners. With the decrease in science graduates, there is an insufficient workforce for some science fields including robotics.

In conclusion, there are various reasons for the decrease in science students and this causes some negative effects on society.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (91 điểm)
Mình không có tài khoản trên IELTS PLANET thì không xem được bài góp ý ạ?
:)) Bạn tạo 1 tài khoản miễn phí trên Ieltsplanet.info là có thể xem được kết quả bài chữa !
Mình down file chữa về mà không thấy có nhận xét gì cả là sao vậy?

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...