ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

With the pressure on today's young people to succeed academically, some people believe that non-academic subjects should be removed from the syllabus so that students can concentrate wholly on academic subjects. To what extent do you agree?

Stepping 21st centuries, most of young people think that non-academic subjects should be removed from curriculum. It will help students focus on the academically subject. However, in my opinion, all subjects in syllabus will be useful for students when they work without experience.

For creation of curriculum, professors of university had some research to explore which subjects students need at the school. For instant, communication subject in computer science program will help students easy understand others and work n international environment.

For students who have passed the entrance examination will do not know the all benefits of subjects in the syllabus. For example, chemistry students will study information technology subject; and generally they did not know why they are study it. But in working at company, that knowledge helps them can use the software for analysis and statistic results from their works.

In conclusion, I think that the subjects at school are only background knowledge for students n work or research. Therefore, the eliminating subjects from syllabus is no need for concentrate on academic subjects.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Stepping in 21st centuries, most of young people think that non-academic subjects should be removed from curriculum. It will help students focus on the academically / academical subject. However, in my opinion, all subjects in syllabus will be useful for students when they work without experience. 

For creation of curriculum, professors of university had some research to explore which subjects students need at the school. For instant, communication subject in computer science program will help students easy understand easily others and have more chances to work in international environment. 

For students who have passed the entrance examination will do not know the all benefits of subjects in the syllabus. For example, chemistry students will study information technology subject; and generally they did not know why they are study it. But in working at company, that knowledge helps them can use the software for analysing and statistic results from their works. ( bạn cần để ý phân biệt tính từ và động từ) 

In conclusion, I think that the subjects at school are only background knowledge for students n work or research. Therefore, the eliminating subjects from syllabus is no need for concentrate on academic subjects.

Các ý chưa liên kết, volcabulary còn hạn hẹp, khai triển ý còn hời hợt, chưa sâu. Bạn cần cố gắng nhiều hơn nha.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (94 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...