ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Beside a lot of
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Em án nhầm và không thể quay lại được :'(  cho em xin phé đăng bài dưới này:

The world is witnessing the phenomenon spread of the internet. Although there are some claims aganist it, the internet is an evolutionary remark of modern society. Clearly, the merit of the internet outweighs its downsides.

The internet makes the world seem like a small village. The main reason is that people in almost every part of the world are connected on various social platforms. By exchanging emails, face-timing via skype, as well as using facebook, a person can contact a friend across the globe with little difficulty. In fact, distant commuication have nener been made this easy if looking back to the time when seding letters is the only method to keep in touch.

People have been regarding the internet as a limitless and rich sorce of information. Due to the fact that it is a giant data storage, many people people can easily gain access to information and douments needed for individual's purposes. For example, students can conduct resesrch or find academic materials so as to accomplish study performances.

In addition, the internet promotes self-improvement. It can be said that it is helping its users, especially young ones to overcome psychlological problems. This may include social anxieties or even depressions. Basically, a virtual space is created so that youngsters can find peer support, useful advices from the peole sharing similar experience. People, as a result may feel less isolated and more positive.

To summarise, despite some undeniable downsides, the internet remains a innovation of today's world. Therefore, it shoud not be problematic as long as people stay aware of the disavantages it nay have.  

Mong moi người có thẻ giúp em (cos thể dự đoạn band thì càng tốt ạ ). EM cảm ơn mọi người!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
đã hiện lại bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...