ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

It is no doubt true that in many cities the supply of houses is unable to meet the demand for shelters. Although this is caused by several reasons, there are still some feasible solutions for this issue.

There are two main reasons why housing crisis occurs. One reason is that resources are scarce, which means it is impossible to increase the quantity of natural resources. While the population increases constantly, the amount of land does not increase. Therefore, we do not have sufficient land to fulfil people’s demand for accommodations. Another cause of housing shortage is that as the quality of healthcare in today’s life has improved dramatically, life expectancy has also increased greatly compared to the past. This leads to a significant rise in the world’s population over time, which will place a burden on housing supply.

However, we still have some feasible measures to tackle this housing problem. Firstly, building more apartments instead of houses may help mitigate the problem of resource scarcity. Since an apartment can accommodate a tremendously higher number of people than a house can, governments should encourage vertical city development instead horizontal one. Secondly, it is highly recommended that governments restrict the increase in population, which will help decrease the excessive demand for houses. This can be done by limiting the number of children born in families. In China, for example, because the population is huge, Chinese government enforces the rule that each Chinese family must not bear more than two children.

In conclusion, housing shortage is increasingly becoming a severe problem for many cities, and this arises because of various reasons. However, we can still cope with this problem if suitable policies are implemented.
Rating: 7.63
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Lacking of accommodations for people in city has been become an important consideration for many countries. In this essay, I will indicate some possible solutions after examining the main causes of this problem.

Limited in land resources and rapidly growing in population in the city are two main causes for the housing shortage. Firstly, the area of a city cannot be enlarged infinitely. It is true that government can expand the city when the inner city becoming overcrowded and create additional living accommodation for people in the rural or country side area but land as a natural resource does not increase its area day by day, therefore this method cannot be used forever. Secondly, unlike the land, the population keeps leaping overtime. The boost in number of people in metropolises city come not only from the natural population growing but also come from immigration. Large city requires a significant of labour, therefore it attracts people from other area move to the city to live and work. By the time, supply for housing in city cannot meet the requirement for its demand.

There are some solutions can be used to narrow the gap between supply and demand of accommodations in city. Firstly, city council can replace old houses or buildings by modern apartments. Compare to traditional buildings and houses, modern apartments can provide more living spaces for people, hence it raise the supply for housing while the city does not have to expand to rural area. Secondly, government can spend more budget for development and create more job in country side area. By this way, the immigration to city can be reduced. Lastly, carefully monitoring the growth of population. The population can be controlled through education and even by law.

In conclusion, shortage in supply for accommodation in city is rising due to lack of land resources and the growth of population. However, by applying the right policy, government can solve this issue.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)
bạn ơi bạn có thể dùng topic này để viết lại bài mới để mình và mọi người cùng góp ý giúp bạn nhé. Chứ bạn viết ở chỗ comment khó góp ý lắm
sorry. minh ko biet vu nay de post lai 1 cai khac :)
0 phiếu

bài ổn nhưng góp ý tí là câu This can be done by limiting the number of children born in families đang có 2 động từ và một body nên có nhiều hơn 2 ý và nên dùng finally ở ý cuối

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...