ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

In today’s world, due to the industrialization and modernlization, imported food’s consumption in various parts of the world has been flourishing more than ever before. In my opinion, I firmly believe that this development would bring an abundance of benefits to human being.

First and foremost, it is clear that the import and export of food materials provides a superior experience for customers to taste exotic food and cuisines. Some fruits and vegetable, indeed, can only be grown in specific regions and climate. Thanks to imported food, we can enjoy food delicacies over the world no matter where we are. For instance, cherries can not be produced in Vietnam, but all Vietnameses can still enjoy the fruit all year around by imported them. Moreover, this trend also helps to balance the supply and demand for food between countries around the world; gives the poor, developing countries an opportunity to earn foreign exchange by selling their rare products to others.

Another merit that should be taken into consideration is that authentic imported food always ensures food safety and hygiene according to international standards. Because the resulting intake of toxic preservatives included in these products are long-term risk factors in respiratory disorders and some types of cancer. In addition, recent research carried out by the Vietnamese Ministry of Health indicates that minor health symptoms such as stomach upset and vomiting are directly connected to the consumption of beef products imported and incorrectly processed in China.

In conclusion, it seems that imported food show a positive influence on human being in both national economic and personal health.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Some fruits and vegetable-> some fruits and vegetables

 in specific regions and climate-> in.... and climates

due to the industrialization and modernlization-> due to industrialization and modernization (spelling error and no need to add" the")

all Vietnameses (wrong): Vietnamese là dùng cho cả số nhiều rồi, nên không cần thêm "s" để chứng tỏ nhiều người VN nhé!

national economic-> national economy: chia sai word form nha

imported them-> importing them

Coherence and Cohesion: 6.5

Lexical Resources: 5.5

Grammatical Range: 6.5

Task Achievement: 6.5

 

6.5

 

Overall Band Score
Mình đã check thử bài của bạn ở trên mạng và overall của bạn đây nha, chủ yếu sai những lỗi nhỏ về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp.
Break a leg!!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý cách đây bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...