ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Some believe that sending students to work for unpaid community service should be required in high school. I completely agree with this idea as it plays an integral role in their life and teenagers can gain a range of helpful things.

Firstly, it is an excellent way to learn soft skills such as communication and teamwork skills, which would serve as a foundation to extending their relationship as well as promoting their future opportunities. They would not only be able to work independently, but also to work effectively as a team, which makes them outstanding.

Secondly, being a young volunteer soon will help them have more opportunities than other competitors. As well as improving their CV, their volunteer experience will enhance their potential. Scholarships are more likely to be awarded to applicants who excel both in academics and volunteer work. The more chances they get, the more ability and dedication they display.

Finally, charity work allows them to cultivate their sense of creativity and compassion for others, helping them become better people. By participating in charity programs, young people can find out their strengths and interests and then identify the right career path for themselves. In addition, by nurturing their compassion early, they can avoid social evils and develop a sense of responsibility.

My view is that high school students should do charity community service, which benefits them and our society.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
sửa nội dung cách đây bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...