ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Since time immemorial, a vast majority of people have deemed happiness their ultimate aim in life. However, most of the time happiness is undefinable, and there is absolutely no universial formula to delight people. 

To begin with, the difficulty in denoting happiness may be attributed to several reasons. For one thing, public opinion varies due to different career paths. For example, social workers like teachers and police measure their happiness based on their contribution to the community. In contrast, businessmen and office workers derive satisfaction from enormous success and abundant wealth. Moreover, it is irrefutable that human well-being varies at different stages of life. Students are contented with high scores since studying is their top priority, whereas senior citizens enjoy a healthy and stable life because usually only when people are aging do they treasure their health.  

Nevertheless, despite its abstractness,  happiness might be achievable by following crucial principles. Firstly, it is essential that people maintain a not rich, but stable life. If a family struggles to get by every day, they absolutely lack time to find interest in other things. It is because survival needs must surely be met before someone leads a pleasant life. Secondly, the key factor to sheer bliss is not being baffled by social misconceptions. For instance, wealth is usually believed to be the prerequisite of happiness, yet recent cases have proven that money is not everything. It is up to individuals to beware of themselves so as to find the right joy.

In conclusion, owing to the varied opinions among age groups and career positions, it is impossible to give happiness a precise definition. However, various basic preconditions are still valid as means to gain satisfaction or contendment in life. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (24 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

Since time immemorial, a vast majority of people have deemed happiness their ultimate aim in life. However, most of the time happiness is undefinable, and there is absolutely no universial universal formula to delight people. 

To begin with, the difficulty in denoting happiness may be attributed to several reasons. For one thing, public opinion varies due to different career paths. For example, social workers like teachers and police officers measure their happiness based on their contribution to the community. In contrast, businessmen and office workers derive satisfaction from enormous success and abundant wealth. Moreover, it is irrefutable that human well-being varies at different stages of life. Students are contented with high scores since studying is their top priority, whereas senior citizens enjoy a healthy and stable life because usually only when people are aging do they treasure their health.  

Nevertheless, despite its abstractness,  happiness might be achievable by following crucial principles. Firstly, it is essential that people maintain a not rich not a rich, but a stable life. If a family struggles to get by every day, they absolutely lack time to find interest in other things. It is because survival needs must surely be met before someone leads a pleasant life. (mình thấy rối khi đọc luận điểm này, k hiểu sao luôn) Secondly, the key factor to for sheer bliss is not being baffled being not baffled by social misconceptions. For instance, wealth is usually believed to be the prerequisite of happiness, yet recent cases have proven that money is not everything. It is up to individuals to beware of themselves so as to find the right joy.

In conclusion, owing to the varied opinions among age groups and career positions, it is impossible to give happiness a precise definition. However, various basic preconditions are still valid as means to gain satisfaction or contentment in life. 

 

Note: Bài bạn hay lắm luôn, nhưng mà luận điểm của đoạn 2 chưa sát và chưa cụ thể lắm, cả 2 luận điểm luôn. 

Đó là cá nhân mình thấy vậy thôi, chứ bài của bạn hay cực, ít sai lỗi ngữ pháp nữa

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (152 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
Ở body 2, ý mình là khi họ có chỗ ở và cuộc sống ổn định, khi có đủ điều kiện để có thể tồn tại rồi thì họ mới có khả năng đi tìm và suy nghĩ tới những niềm hạnh phúc trong cuộc sống ấy.
Cảm ơn bạn đã góp ý bài viết của mình nha!!!

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...