ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Nowadays, people can show their ability simply through various methods. In my opinion. The most popular way is through talent programs on television, which attract a lot of views. However, besides the goal to find out the gift, they are also really humorous.

On the one hand, game shows provide a good way to catch multitalented people in a country. Because they have widespread influence on everyone everywhere, so talent shows can contiguous easily more than other ways. Moreover, it can be a favorable playground where they probably meet people with the same passion and are trained by professional coaches. Therefore, their abilities have improved. It is also the method that makes them famous.

On the other hand, televised talent shows bring a ton of fun, helping people to relax by the drama.TV programs are all about ratings. It means the higher the ratings, the more people are fond of the shows. Therefore, the programs must have something pleasant to attract the viewers, which will increase the ratings of the shows. For example, in Miss Universe 2021, Khanh Van who represents for Viet Nam to attach this beauty competition. She got into the top 21st thanks to the highest number of votes. Thus, the audience acts a part in the result of the contest that make entertaining talent shows.

In Conclusion, this game shows are a good way to look for people with natural abilities. Biside it also brings a large amount of the entertainment value to viewers

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, people can show their ability simply through various methods. In my opinion. The most popular way is through talent programs on television, which attract a lot of views. However, besides the goal to find out the gift, they are also really humorous.

On the one hand, game shows provide a good way to catch multitalented people in a country. Because they have widespread influence on everyone everywhere, so talent shows can contiguous -->  approach easily more than other ways. Moreover, it can be a favorable playground where they probably meet people with the same passion and are trained by professional coaches. Therefore, their abilities have improved. It is also the method that makes them famous.

On the other hand, televised talent shows bring a ton of fun, helping people to relax by the drama.TV programs are all about ratings. It means the higher the ratings, the more people are fond of the shows. Therefore, the programs must have something pleasant to attract the viewers, which will increase the ratings of the shows. For example, in Miss Universe 2021, Khanh Van who represents for Viet Nam to attach this beauty competition. She got into the top 21st thanks to the highest number of votes. Thus, the audience acts a part in the result of the contest that make entertaining talent shows.

In Conclusion, this game shows are a good way to look for people with natural abilities. Biside  -->  Besides, it also brings a large amount of the entertainment value to viewers

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 31 Tháng 5 trong Opinion bởi lê hương giang (0 điểm)
1 góp ý
...