ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

          Some people believe the idea that it is pointless to spend money on protecting wild animals because it doesn’t give us any benefits. To me, I completely disagree with this point of view.

          From my perspective, it is unreasonable to say that wild animal has no place in the 21st century. I completely do not agree that the planet Earth was created only for the benefits of humans, and it is absurd to allow the extinction of any species in the world. Overmore, there is no certain reason why we should let animals die out. We do not need to destroy every square metre of land in order to feed or satisfy us; there are many other possible solutions to exists side by side with wild animals -  this is our aim.

          I also disagree with the idea that protecting wild animals wastes lots of resources. It is the protection of natural habitats and ensures the wild animals’ survival. Furthermore, many scientists agree that nature has very important standing in human life. For example, forests produce oxygen, stabilizing the Earth’s climate. If we destroy these lands, the costs that we will receive is very sky-high! No oxygen. No stable climate. We can not keep humans survive safely. By protecting wild animals and their habitats, we would maintain the survival of all life on Earth.

          In a nutshell, we have no right to decide whether or not wild animals should exist, and I strongly believe that we should do everything we can to protect the wild animals and their habitats.

(259 từ)

Mình chỉ mới viết IELTS nên có gì sai mong các bạn sửa cho! Mục tiêu của mình là ~6.0 - 6.5. Nếu được, các bạn hãy cho mình điểm IELTS luôn nha!
P/S: Bài có tham khảo một số bài mẫu trên mạng

Cảm ơn các bạn nhiều nhé!

Thiện

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (17 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

 Some people believe the idea that it is pointless to spend money ( có thể dùng cụm từ it is time-consuming and wasteful of money)on protecting wild animals because it doesn’t give us any benefits. To me, I completely disagree with this point of view.

          From my perspective, it is unreasonable to say that wild animal has no place in the 21st century. I completely do not agree ( tránh lỗi lặp từ nên dùng I am opposed to this viewpoint) that the planet Earth was created only for the benefits of humans ( tránh lặp từ benefits dùng only for the sake of humans , and it is absurd to allow the extinction of any species in the world ??? (to push the animals to the brink of extinction). Overmore, Moreover, there is no certain reason why we should let animals die out. We do not need to destroy every square metre of land ( It is unecessary to detroy natural habitats of animals in order to feed or satisfy us  ( satisfy our demands); there are many other possible solutions to exists live in hamorny side by side with wild animals -  this is our aim.

          I also disagree with (bạn lạm dụng quá nhiều cụm từ này) the idea that protecting wild animals wastes lots of resources. It is the protection of natural habitats and ensures the wild animals’ survival. Furthermore, many scientists agree that nature has very important standing  plays an significant role in human life. For example, forests produce oxygen, stabilizing the Earth’s climate ( bạn có thể dùng cụm stablizing ecological balance). If we destroy these lands, the costs that we will receive is very sky-high! ( we have to pay off with very hight costs). No oxygen. No stable climate. ( Nên nối hai câu trên lại: We would be suffer from oxygen shortage and extreme climate events). We can not keep humans survive safely. (  In adition, our survival would be put in jeopardy.)By protecting wild animals and their habitats, we would maintain the survival of all life on Earth.

          In a nutshell, ( cụm này chỉ nên dùng trong văn nói dùng In conclusion,)we have no right to decide whether or not wild animals should exist, and I strongly believe that we should do everything we can to protect the wild animals and their habitatsto promote animal rights and conserve their environment. 
Bài này bạn còn viết theo kiểu văn nói và lặp nhiều cụm từ, ý chưa rõ ràng cụ thể.Mình đánh giá 5.0, cố gắng học nhiều cụm từ và chữa lỗi lặp ý. Chúc bạn học tốt nhé. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (57 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...