ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The chart shows the percentage of women and men in one Asian country who passed when they took their driving test between 1980 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Driving test pass rates

 

 

The chart illustrates the proportion of women and men in one Asia country who passed when they took their driving test in 30 years from 1980 to 2010.
Overall, the proportion of people who passed their driving test increased through the years. It is apparent that the percentage of women who passed the driving test is higher than men. 
The percentage of women passing their driving test in 1980 was almost 50%. In 1990, it grew up over a half and climbed up to nearly 70% in 2000. In 2010, there was a slight decrease down to 65%.
The proportion of men who passed their driving test significantly went up throughout the years. In two decades between 1980 and 2000, it went up about 10% each 10 years, from 28% in 1980 to 37% in 1990 and 49% in 2000. The highest number by just under 50% in 2000 remained still until 2010.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The chart illustrates the proportion of women and men in one Asia country who passed when they took their driving test in 30 years from 1980 to 2010.
Overall, the proportion of people who passed their driving test increased through the years. It is apparent that the percentage of women who passed the driving test is higher than men
The percentage of women passing their driving test in 1980 was almost 50%. In 1990, it grew up over a half and climbed up to nearly 70% in 2000. In 2010, there was a slight decrease down to 65%.

Enable Ginger

The proportion of men who passed their driving test significantly went up throughout the years. In two decades between 1980 and 2000, it went up about 10% each 10 years, from 28% in 1980 to 37% in 1990 and 49% in 2000. The highest number by just under 50% in 2000 remained still until 2010.
 
. It is apparent that-> ;and,
than men--> than in men.
climbed up--> climbed
 In two decades --> In the two decades 
each 10--> every ten
 
Cannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...