ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The graph shows estimated oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010 . Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

image

        What is depicted in the given graph is oil production capacity of several Gulf nations namely Iran, Iraq, Kuwait, Quatar, Saudi Arabia and UAE over a 20-year period from 1990 to 2010.

         Overall, what stands out from the graph is that while there were upward trends in the estimated amount of oil produced in all the Gulf countries, Saudia Arabia has the greatest capability of oil generation.

          Looking at the details, in 1990, Saudi Arabia produced well above 8 millions of barrels on the daily basis. After witnessing a sharp rise to more than 12 million barrels per day in 2005, it continously grew by 2 million barrels at the end of the researched period. In contrast, the lowest oil producing country was Quatar at under 1 million barrels per day throughout the given years eventhough it went through a slight increase in 2000.

          According to the graph, oil production capacity of  the remaining four countries seemed to experience the same upward ceiling. Iran generated about 3 million barrels of daily oil at the beginning and then gradually to above 4 million barrels in 2010. Meanwhile, the production of oil in Iraq, Kuwait and UAE tended to rise between 1990 and 2010, their expected capacities only reached nearly 4 million barrels per day.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
bài viết bạn khá ổn. bố cục rõ ràng
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...