ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Every year, VN always faces up to many tropical storms. Although scientists can predict when it happens, it sometimes goes on suddently. So preparing well before storm comes is very necessary and pratical. Here are some my advices to have a storm-ready. First of all, we have to update the latest announces of the goverment about the direction, speech and intensity of that storm in  order to know exactly what time it will attrack. Second, we should cut down the branches and trees to avoid falling down onto our roof. In addition, our roof must be chacked carefully and hold by sandbags. Third, make sure that we stored food enough so we don't have to go out when storm is coming. And last but not least, we have some important things such as flash-light, candles,.. and water for using in a long time. In cluding, none of us can escape from the terrible destruction of storms. But we can cut down its damage. Let's prepare well to protest ourselves
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Every year, VN always has to faces up to many tropical storms. Although scientists can predict when and where it happens, it sometimes goes on suddently. So preparing well before storm comes is very necessary and pratical. Here are some my advices to have a storm-ready. First of all, we have to update the latest announces of the goverment about the direction through media devices, including speech and intensity of that storm in  order to know exactly what time it will attrack. Second, we should cut down the branches and trees to avoid them from falling down onto our roof. In addition, our roof must be chacked carefully and hold held by sandbags. Third, make sure that we stored store food enough enough food so that we don't have to go out when storm is coming. And last but not least, we should have some important things such as flash-light, candles,.. and water for using in a long time. In cluding,In conclusion,  none of us can escape from the terrible destruction of storms. But we can cut down minimize its damage. Let's prepare well to protest ourselves.

Bài viết của bạn có những ý khá rõ ràng và được trình bày hợp lý. Bạn nên chú ý một số lỗi mình đã đánh dấu để cải thiện bài viết sau của mình nhé. Hy vọng những nhận xét của mình có thể giúp bạn!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...