ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Technology played vital role in today's world at present. People believed that computers is one of the important invention in their life from many years ago. In my opinion, I agree with this idea and I will discuss it below.

Firstly, computers were a one of condition to advent of the Internet. Internet was tested the first time on a computer in America, and it is developing through many years. People can find information, listen to music and watch news or films on computer linked to the Internet.  For example, if you have a computer to connect with the Internet, you can go shopping online without going to brick and mortar. Secondly, computers are based on to develop system in economic such as managing data, processes, and supply chain with the huge numouruos.  For example, excel is a tool to arrange and caculate data quickily while word is a tool to edit the text. Finally, computer to make people closer and easy connect together. They can share information, edit picture by software such skype, zoom, etc.

On the other hand, computer make technology develop and become common around the world. Technogy born by computer and computer is a technology needing to develop with many edition such laptop, ipad, and so on. Everything in work made from computer and computer connected with technology together. Computer made your life become better and easiler. It was an achievement in science.

In conclusion, computers are the most important invetion in the world to create technology system and connect everything.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Technology played is playing a vital role in today's world at present (có today's world thì không cần at present nữa bạn nhé, và at present cũng không nên dùng, bạn có thể dùng these days) People believed (nên dùng động từ ở thì hiện tại nhé) that computers is one of the important invention in their life from many years ago.over many years. In my opinion, I agree with this idea and I will discuss it below.

Firstly, computers were is a one of the conditions to advent of the Internet. Internet was tested the first time on a computer in America, and it is developing developed through many years. People can find information, listen to music and watch news or films on computer linked to the Internet.  For example, if you have a computer to connect with the Internet, you can go shopping online without going to brick and mortar. Secondly, computers are based on to develop system in economic economy such as managing data, processes, and supply chain with the huge numouruos.quantity.  For example, excel is a tool to arrange and caculate data quickily quickly while word is a tool to edit the text. Finally, computer to can make people closer and easily connected together. They can share information, edit picture by software such skype, zoom, etc.

On the other hand,Moreover (đừng dùng on the other hand nhé vì cụm này thể hiện một ý kiến đối lập) computer makes technology develop and become common around the world. (câu thesis statement của bạn vẫn chưa ổn lắm, làm người đọc không thể hình dung những ý mà bạn muốn present) Technology (chú ý viết đúng chính tả nhé) born by computer and computer is a technology needing to develop with many edition such laptop, ipad, and so on. Everything in work made from computer and computer connected with technology together. Computer made your life become better and easiler. It was such powerful achievement in science.

In conclusion, computers are the most important invetion in the world to create technology system and connect everything.

Bài viết của bạn chưa thực sự trau chuốt, cả về mặt ngữ pháp lẫn từ vựng trong mỗi câu. Bạn nên đọc lại bài nhiều lần trước khi gửi bài để chữa nhé, vì chữa một bài như thế này khá là mất thời gian. Mong rằng những nhận xét của mình sẽ có ích cho bạn!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...