ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Many people hold the idea that youngsters who perform excellent in school is a result from early reading in their life. This essay will illustrate why reading skill at a young age is so vital and give some others factors which affect children in later academic achievements such as childhood and living condition.

It is no doublt that young people who have the ability to read sooner than others learn more quickly and effective. One example of this idea is witnessed through Marie Curie - one of the greatest woman among history who can read since she was only 3 years old, and later in her life she had achieved a nobel prize. Some scientists say that children's ability to read early show that their brains can gain wider knowlegde and do it faster the normal children. Therefore, it leads to a great success in a child' academic performance later.

On the other hand, not only reading skills influence children' performance but also others factors including: childhood and living condition. Firstly, children who have a happy childhood can perform better than who do not. Children at a early age learn by mimicing things around them, therefore if a child have a terrible childhood, they might be influenced by illegal things such as drugs and crimes and then children can not perform well at schools.

Furthermore, living condition is also a key which affect chidren' later academic achievements. When parents are wealthy, children will have the opputunity to study at the finest school and being taught by the most professional teachers. As a result, they will perform well.

In conclusion, it is undeniable that reading skills at a yuong age is crucial, however, there are some factors such as childhood ang living condition that affected children's academic performance.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất

-"Many people hold the idea that youngsters who perform excellent in school is a result from early reading in their life." This sentence has a problem. "excellent" must be replaced by "excellently", this adverb stays after the verb "perform".

-"effective" in line 7 should be replaced by "effectively"

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...