ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

It is believed that the increase in the cost of petrol is the most effective way to deal with green issues. However, I disagree with this opinion because I am aware of the ineffectiveness of the given policy besides the benefits of this solution.  

It can not be denied that rising petrol price is considered as an efficient policy to reduce the use of private transport such as cars or motorbikes. This way can encourage residents to lead greener life, for example commuting via public transport to protect the environment. In fact, private vehicles release a large amount of carbon dioxide into the atmosphere which results in global warming or greenhouse effects. Therefore, the less citizens commuting to work by petrol-consumed vehicles, the less carbon footprint is produced into the air.  

On the other hand, increasing petrol price can cause negative effects on individual life. Firstly, it is impossible for people to cut down the tremendous demand for petrol because they need to utilize it for essential activities such as commuting and travelling. Moreover, the higher cost of petrol is proportionate to higher manufacturing and transportation which lead to the rise in good’s price. As a result, instead of addressing environmental problems thoroughly, this policy is likely to make people who are unable to afford basic expenses live under high living pressure.

 In conclusion, increasing the cost of petrol is not the best solution for environmental problems because it contains both advantages and disadvantages.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (-3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

It is believed that the increase in the cost of petrol is the most effective way to deal with green issues. However, I disagree with this opinion because I am aware of the ineffectiveness of the given policy besides the benefits of this solution.  (ở phần mở bài, bạn đã thể hiện rằng bạn strongly disagree nên ở phần body bạn nên đưa ra những ý kiến support cho quan điểm của mình. Nhưng ở phần body của bạn, bạn đã present rằng dù việc tăng giá xăng cũng là 1 biện pháp hiệu quả, nhưng một mặt cũng gây ra negative effects. Điều này có nghĩa là bạn đang present ý kiến theo quan điểm balanced opinion. Bạn nhớ nhất quán giữa 2 phần này của mình nhé)

On the one hand, It can not be denied that rising petrol price is considered as an efficient policy to reduce the use of private transport such as cars or motorbikes. This way can encourage residents to lead greener life, for example by commuting via public transport to protect the environment. In fact, private vehicles release a large amount of carbon dioxide into the atmosphere which results in global warming or greenhouse effects. Therefore, the less citizens commuting commute to work by petrol-consumed vehicles, the less carbon footprint is produced into the air.  

On the other hand, increasing petrol price can cause negative effects on individual life. Firstly, it is impossible for people to cut down the tremendous demand for petrol because they need to utilize it for essential activities such as commuting and travelling. Moreover, the higher cost of petrol is proportionate to higher manufacturing and transportation which leads to the rise in good’s price. As a result, instead of addressing environmental problems thoroughly, this policy is likely to make people who are unable to afford basic expenses live under high living pressure.

 In conclusion, increasing the cost of petrol is not the best solution for environmental problems because it contains both advantages and disadvantages. 

Có một vài lỗi mình đã take note lại, mong có thể giúp bạn!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...