ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

My hobby is reading books. There are many kinds of books like: romantic, science fiction, funny, detective, ... and I love reading all of them. I started the hobby four years ago when my mother bought me a lot of books as birthday present. My older sister shares the hobby with me in our spare time. To do this hobby, I go to the library every week and borrow some books home. Sometimes I also buy old books from the bookfairs. It does not cost much but has many benefits: First, I can know more about cultures and customs of other countries in the world. Second, it brings me more knowledge so I can study better at school. Final, reading is the best way to relax on the weekend. I wil continue this useful hobby in the future.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

My hobby is reading books. There are many kinds of books like: romantic, science fiction, funny, detective, ... and I love reading all of them. I started the hobby four years ago when my mother bought me a lot of books as birthday present. My older sister shares the hobby with me in our spare time. To do this hobby, I go to the library every week and borrow some books home. Sometimes I also buy old books from the bookfairs. It does not cost much but and it has many benefits: Firstly, I can know more about cultures and customs of other countries in the world. Secondly, it brings me more knowledge so I can study better at school. Finally, reading is the best way to relax on the weekend. I wil continue this useful hobby in the future.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (29 điểm)
0 phiếu

My hobby is reading books. There are many kinds of books like: romantic, science fiction, funny, detective, ... and I love reading all of them. I started the hobby four years ago when my mother bought me a lot of books as birthday present. My older sister shares the hobby with me in our spare time. To do this hobby, I go to the library every week and borrow some books home. Sometimes I also buy old books from the bookfairs. It does not cost much but it has many benefits: First, I can know more about cultures and customs of other countries in the world. Second, it brings me more knowledge so I can study better at school. Final, reading is the best way to relax on the weekend. I wil continue this useful hobby in the future.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...