ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

 

The pie charts illustrate the differences of electricity produced between Germany and France in terms of all sources and renewables in 2009.

 

Overall, Germany produced more electricity than France. It is also noted that, while Conventional Thermal was by far the most popular energy in Germany, French showed their interest in Nuclear power.

 

In the year of 2009, the electricity generated in Germany was 560 Billion kWh, which was merely higher than that of France, a difference of 50 Billion kWh. In the same year, most electricity generated in Germany comes from Conventional Thermal energy, at 59,6%. By contrast, there was just one-ten of Conventional Thermal energy used in France. As can be seen, Nuclear power featured at 76% of the total electricity generation in France, making it the first rank. Whereas, France just derived over a fifth of its electricity from Nuclear power. Besides, the amounts of Renewable in Germany and France constituted relatively similar figures at 17.4% and 13.7% respectively.

 

Turning to Renewable energy. In Germany, the top scorer and the runner-up, belonging to Biomass(39.3%) and (36.9%) in that order. They were by far higher than the remaining kinds of energy namely Hydroelectric & Solar, totaling about 24%. A reverse pattern can be seen in France, the electricity sector is dominated by Hydroelectric, which accounted for four-fifth of the total renewable energy, far exceeding Wind, Biomass, Solar, with the figures for them were 10.5%; 8.1%; and 0.9% accordingly. It is also noticeable that none of both nations which exploited geothermal energy.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
The pie charts illustrate the differences in electricity produced between Germany and France in terms of all sources and renewables in 2009.
 
Overall, Germany produced more electricity than France. It is also noted that, while Conventional Thermal was by far the most popular energy in Germany, French showed their interest in Nuclear power.
 
In the year of 2009, the electricity generated in Germany was 560 Billion kWh, which was merely higher than that of France, a difference of 50 Billion kWh. In the same year, most electricity generated in Germany comes from Conventional Thermal energy, at 59,6%. By contrast, there was just one-ten of Conventional Thermal energy used in France. As can be seen, Nuclear power featured at 76% of the total electricity generation in France, making it the first rank. Whereas, German just derived over a fifth of its electricity from Nuclear power.
 
 
Besides, the amounts of Renewable in Germany and France constituted relatively similar figures at 17.4% and 13.7% respectively.

 

Turning to Renewable energy, in Germany, the top scorer and the runner-up, belonging to Biomass(39.3%) and Wind (36.9%) in that order. They were by far higher than the remaining kinds of energy namely Hydroelectric & Solar, totaling about 24%. A reverse pattern can be seen in France, the electricity sector is dominated by Hydroelectric, which accounted for four-fifths of the total renewable energy, far exceeding Wind, Biomass, Solar, with the figures for them were 10.5%; 8.1%; and 0.9% accordingly. It is also noticeable that none of both nations which exploited geothermal energy.
 
Review (chữ đỏ là đã chữa lại lỗi)
1. Quá dài, bạn có chắc chắn bạn chỉ viết trong 20 phút không, vì lượng từ bạn viết ngang ngửa task 2. Mình có highlight bằng màu xanh dương đoạn bạn có thể rewrite và gộp ý lại (vì paragraph thứ 2 bạn giống như chỉ nhắc lại ý câu khái quát bên trên và thêm số liệu). Đây chỉ là ý kiến của mình, nếu bạn viết được trong 20 phút thì không cần chỉnh cũng được
 
2. Grammar bạn viết mình thấy ổn, không có lỗi lớn gì.
 
3. Nội dung report cũng ok, có cái nhìn tổng quát và cả so sánh. Tuy nhiên có mấy chỗ highlight vàng chắc là lỗi type, cần chú ý một chút vì lỗi type này hơi nặng, nó làm thay đổi nội dung và bị đánh giá là ẩu
 
=> Predicted score 6.5-7
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 12, 2014 trong Comparison bởi maitung2139 (6 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 6, 2019 trong Comparison bởi nochu307 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi duongthihuongly18 (18 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 7, 2017 trong Comparison bởi thanhmainguyen (0 điểm)
3 Góp ý
...