ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

ONLINE SHOPPING SALES FOR RETAIL SECTORSThese 2 pie charts illustrate the proportion of different online sectors that were sold in Canada.
In general, in both 2 years, together Electronics&Appilance and Food&Beverage represented more than half of total sales . The list of online sale for retail sectors weren't changed throughout the period.

It's clearly that there was a noticeable development on the sales of the Food&Beverage by 10%( from 22% to 32%) to hit the peak. Also, Information Technology grew up extremely quickly, giving rise to the online sales of video game, it increased steadily by 5%, reaching nearly a quarter.

On the other hand, the number of people who bought Electronics&Appilance online decreased slightly from 35% to 30% between 2005 and 2010, a drop in 5 years, lost its top in last 5 years.  The customers of Home Funishings went down sharply, halve as many as the Food&Beverage's custuomers in the year 2010

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Mình có 1 bài tự làm, bạn tham khảo nhé:
The two charts illustrate the proportion of four different retail groups of products sold online in Canada from 2005 to 2010.
Overall, during a period of five years, video games and Food and beverage consumption witnessed a considerable rise while Electronics and Appliance and Home furnishings consumption saw an reverse  situation.
Starting at the bottom of 18% in 2005, Video games gradually got its credit by a slight increase of 5% in  2010. Also, food and beverage, the second least favourite deal at the beginning of the period, had its sales soared dramatically by 10% and made up one-third of the whole consumption in 2010.
Meanwhile Home furnishings business suffered by its exponential decline of 10%, ended with the smallest percentage in 2010 chart. Electronics and Appliance sales, even were the second favourite in 2010, also declined slightly by 5% compared to the same category in 2005.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)
0 phiếu

These 2 pie charts illustrate the proportion of different online sectors that were sold in Canada. 

Paraphrase chưa rõ nghĩa. 

the proportion -> the sales proportion

Phần giới thiệu còn thiếu về thời gian: in 2005 and 2010.

These two pie chart illustrate the sales proportion of different online retail sectors that were sold in Canada in 2005 and 2010. 

 

Văn phong bài viết còn informal, nên sữa lại một số lỗi để thích hợp với tính formal khi viết:

1. không viết tắt: weren't -> were not, 2->two (trừ phi dẫn trích số liệu từ biểu đồ hoặc năm)

2. Cách dùng từ:

together (văn nói) -> both ... and ...

its top -> the first position

 

Also, Information Technology grew up extremely quickly ...

Bạn có thể dùng từ đồng nghĩa, tuy nhiên Information Technology ở đây thay cho Electronics and Appliance không hợp lý vì không đồng nghĩa. Ngoài ra, cái tăng là the sales proportion/percentage không phải sector hay tên sector tăng lên.

Ở đây xài quickly cũng không hợp lý. Không có thêm những mốc thời gian khác so sánh, không thể kết luận chủ quan là tăng nhanh, bạn có thể nói tăng mạnh thì hợp lý hơn (significantly/strongly/...)

On the other hand, the number of people who bought Electronics&Appilance online decreased ...

The customers of Home Funishings went down...

Tương tự, ở đây đối tượng giảm là the sale proportion/percentage of E&A không phải số người mua.

Câu dưới đặc biệt chú ý để qua bài khác nếu so sánh về số lượng người thì cái cần so sánh là quantity/number không phải customers nha bạn. (còn ở đây là percentage)

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (41 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...