ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.7k thành viên

TOPIC:

Some people think that instead of preventing climate change, we need to find a way to live with it. To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

ANSWER:

In the past twenty years, climate change is becoming one of the biggest issues on a global scale. Although a huge number of people are concerned about this issue, some people claim that we should try to live with it instead of preventing it. To my mind, I totally disagree with this opinion.

The first reason is that people cannot always change their lifestyle to fit with the[W1]  mother nature's changes. Indeed, human[W2]  is intelligent and they can construct buildings sustain[W3]  with extreme conditions like earthquake and hurricane. However, there will be a certain time in the future people cannot find a solution to deal with climate change.[W4]  Therefore, trying to live with climate change is just a temporary solution.

Another reason is that preventing climate change is not only for the present but only for the future. Recent research has shown that there will be no human living on the[W5]  Earth within 100 years because of natural disasters. In fact, there is [W6] already fewer places for human[W7]  to live than before due to the rising of sea level caused by climate change. If people just only find a way to live with climate change, the end of the human era[W8]  will occur in the very near future and it is so selfish if contemporary people just think for themselves than for the future of their children. Changing a way of living to comfort with climate change definitely cannot prevent it, but only cause the sooner human extinction.[W9]

In conclusion, I believe that addressing with climate change instead of avoiding it is necessary to protect the environment as well as the Earth.


 [W1]Grammar error: The + specific noun.

 [W2]Grammar error: Human + S are.

 [W3]Grammar error: This is very basic error, verbs do not stand up side by side like this, => They can modify buildings, which is familiar in earthquake or hurricane events.

 [W4]Idea suggestion: Nevertheless, it may happen some situations in near future, which people cannot do or change to deal with mother nature.

 [W5]Redundant word.

 [W6]Grammar error: There are a fewer place.

 [W7]Grammar error: Human + S.

 [W8]Idea suggestion: The era of humans

 [W9]Idea suggestion: Every individuals have to come up a way of saving our environment, if not the moment of human extinction would happen at some time in predicted future.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (287 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

 Bài này ở phần Introduction theo mình có lỗi nữa
In the past twenty years, climate change is -> nên chuyển sang thì hiện tại hoàn thành, để over thay cho in càng tốt

Câu mở đầu đoạn 3:

Another reason is that preventing climate change is not only for the present but only for the future -> but also

Đoạn kết:
addressing with climate change -> để with đây có phù hợp không ?

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (44 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...