ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

These days more fathers stay at home and take care of their children while mothers go out to work. What could be the reasons for this? Do you think it is a positive or a negative development?

It is true that men are increasingly likely to take on the role of househusband, while their wives take on financial duty. There could be several reasons for this, and I consider it to be a very positive trend.

There are two main reasons why many fathers tend to do the duty belonged to women in the past while mothers go out to earn money. Firstly, doing house-works and looking after babies are much easier now compared to those were in the past, so man can handle this well. For example, nowadays we are able to use cloth nappies to keep babies clean without taking the smell any more. In addition, a large number of high educated women qualified to attain a well-paid job that could bring them a highly salary. As a result, they could meet their financial requirement.

In my view, the advancement of this trend is definitely positive. First of all, children could gain more knowledge from additional home schooling when fathers stay at home, so they could have a bright future. Moreover, young crimes rate could be decrease as a result of the closer relationship between fathers and children. In addition, mothers who have good jobs play a major role in economics as well as society. For instance, there are a rising in the number of women working in hospitals, universities or even in business, and their contribution is significant.

In conclusion, there are various factors could cause the trend that fathers handle house-work and take care of children while mothers are the breadwinners in their families, I believe that these developments are desirable.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
1 góp ý
...